Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum, Limburg

Het regionale project: “Het belang van arbeidsmigranten” en Gemeente Horst aan de Maas – genomineerd voor Ere Polonus

De bekendmaking van de winnaars van de Pool -van-het -jaar-verkiezing 2016 en de feestelijke prijsuitreiking zullen op 19 november 2016 in Studio Aalsmeer plaatsvinden. Dit is al de vijfde editie van deze verkiezing.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Poolse organisaties en zal uit alle genomineerde kandidaten de winnaars Polonus 2016 verkiezen in de zes categorieën: Business, Cultuur, Wetenschap en Techniek, Succesvolle jonge Pool, Carrière en Ere Polonus.

Het regionale project: “Het belang van arbeidsmigranten” en Gemeente Horst aan de Maas – is genomineerd voor Ere Polonus.

Vind je doorbreken van het negatieve imago van arbeidsmigranten belangrijk? Ben je eens met het regionale project: “Het belang van arbeidsmigranten” en Gemeente Horst aan de Maas dat Polen als buren en medeburgers gezien moeten worden en niet gewoon als immigranten? Dan stem op: Het regionale project: “Het belang van arbeidsmigranten” en Gemeente Horst aan de Maas –hier: http://polakroku.nl/stemmen/

Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Venlo en Leudal wilden het negatieve imago van arbeidsmigranten doorbreken en zijn er gezamenlijk als eerste in geslaagd dat Polen als buren en medeburgers gezien worden en niet gewoon als immigranten, met alle negatieve beeldvorming die daarmee verbonden is.
Het regionale project: “Het belang van arbeidsmigranten” is een voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen gemeentes, overheid en arbeidsmigranten gericht op het omarmen en betrekken van arbeidsmigranten. Het regionale project vervult een voorbeeldfunctie voor andere regio’s in binnen- en buitenland. Het project liet ook het ware gezicht van de Poolse mensen zien, hardwerkende nieuwe buren die samen met Nederlanders betrokken willen worden bij beslissingen over hun nieuwe leven in Nederland.
‘Nadrukkelijk hebben wij als regio gekozen voor de insteek “arbeidsmigranten zijn welkom”. Onze focus lag niet op het bestrijden van negatieve aspecten van hun aanwezigheid. Onze gedachte was als wij arbeidsmigranten welkom heten wat moeten we dan doen zodat ze zich welkom voelen maar ook dat de mensen in deze regio hen welkom heet. Een aanpak die nu door meer gemeenten gevolgd wordt.’
De werkzaamheden en de resultaten van de betrokken gemeentes hebben veelvuldig aandacht gekregen van de media met als direct resultaat dat in de media vaker wordt gesproken over de potentie van Poolse mensen. Dit heeft een grote impact op de positieve beeldvorming van Polen in Nederland en ook op bestrijding van discriminatie en illegale praktijken die nog aanwezig zijn in andere regio’s van Nederland.
De gemeentes en dit project zorgt ervoor dat de Polen niet in een isolement terechtkomen, zij zorgen voor de nieuwe buren, zij zorgen voor ‘hun nu en in de toekomst’’, zij motiveren de nieuwe buren, zorgen dat zij een toekomst in een nieuwe land krijgen, zij bestrijden discriminatie en zorgen in de media voor een echt positieve beeldvorming op nationaal niveau. Een terecht beeld dat zij echt verdienen.

Al voor 2000 verbleven en werkten er in deze regio arbeidsmigranten. Eerst vooral als seizoen werker maar de arbeidsmigrant verblijft steeds vaker voor een langere periode in de regio. Op dit moment verblijven en werken ruim 20.000 arbeidsmigranten in deze regio. 3000 in Horst aan de Maas bijna 8%. Op basis van een door de welzijnsstichting Synthese opgesteld rapport over de werk en woonomstandigheden van de arbeidsmigranten heeft de regio actie ondernomen. Er was nog veel te doen aldus dit rapport. Met de trekkers Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas en in een iets later stadium Venlo en Leudal is de regio hard gaan trekken aan dit dossier. Ook de provincie heeft zich vanaf den beginne niet onbetuigd gelaten en heeft actief bijgedragen aan het slagen van dit project. Horst aan de Maas werd bestuurlijk trekker binnen de regio met de burgemeester van Horst aan de Maas dhr. Kees van Roij als boegbeeld. Als regio hebben zij gezegd dat zij gaan er voor en zonder al te veel formeel gedoe is er hard gewerkt. Een mentaliteit die past bij deze regio. Niet teveel praten maar doen, actie moet er komen en die kwam er. Alle partijen die meegedaan hebben verdienen dan ook alle lof.

‘’Arbeidsmigranten zijn hard nodig om onze economie draaiende te houden nu maar ook in de toekomst gelet op de vergrijzing. Nadrukkelijk hebben wij als regio gekozen voor de insteek “arbeidsmigranten zijn welkom”. Onze focus lag niet op het bestrijden van negatieve aspecten van hun aanwezigheid. Onze gedachte was als wij arbeidsmigranten welkom heten wat moeten we dan doen zodat ze zich welkom voelen maar ook dat de mensen in deze regio hen welkom heet. Een aanpak die nu door meer gemeenten gevolgd wordt. Daarbij het principe van voor wat hoort wat (wederkerigheid).’’

Wat doen ze:

• Zij praten niet alleen over arbeidsmigranten maar ook met. Er is een Poolse adviesgroep ontstaan waarmee ze voortdurend in gesprek zijn.
• Jaarlijks organiseren ze een grote manifestatie rond dit thema. Vasthouden en vooral ook laten zien wat ze aan het doen zijn is belangrijk. Iedereen meenemen en bij de les houden.
• Ze steken hun aanpak niet onder stoelen en banken. Actief dragen ze die uit binnen de regio maar ook daarbuiten.
• Ze zoeken bestuurlijk en ambtelijk contact met ministeries en met succes.
• Ze zoeken contact met buurgemeenten uit Duitsland om ook daar gemeenten deelgenoot te maken van hun aanpak. Bezoeken aan deze regio waren het gevolg hiervan.
• Zij nodigen Poolse burgemeesters uit om deel te nemen in gespreken met de nieuwe inwoners in de regio.
• Zij nodigen de vertegenwoordiger van de kerk uit, onder andere de bisschop van Limburg
• Er is een informatiepunt ingericht in Meterik waar Poolse arbeidsmigranten terecht kunnen met vragen. Er zijn diverse folders gemaakt die arbeidsmigranten wegwijs maken. Er is aandacht voor mensen die net even wat hulp nodig hebben.
• Zij schrijven beleid over het huisvesten van arbeidsmigranten (short-stay) en vervolgens zijn veel illegale situaties bekeken en indien mogelijk gelegaliseerd. Ze weten daardoor waar arbeidsmigranten verblijven. Er is nu aandacht voor de huisvestingssituatie van de grote groep blijvers.
• Ze voeren integrale controles uit waar niet alleen gekeken wordt naar de huisvestingssituatie (ook brandveiligheid) maar ook naar arbeidsvoorwaarden, vergoedingen voor het huren van woonruimte, leerplicht voor kinderen, inschrijving in de BRP e.d. Een integrale aanpak staat voorop.
• Ze zoeken naar mogelijkheden van certificering door de eigen sector.
• Er is succesvol meegedaan aan de pilot integratie van het ministerie van VWS. Ruim 160 mensen hebben een certificaat gehaald en een deel is ook doorgestroomd naar taalcursussen. Het wegnemen van de taalbarrière is essentieel.
• Ze werken aan het imago door onderzoek te doen, manifestaties te organiseren en niet onbelangrijk door in gesprek te gaan.

De regio zet sterk in op zelfsturing. Inwoners worden in hun kracht gezet en als gemeente ondersteunen ze. En het werkt. Ze zien allerlei nieuwe dingen gebeuren:

1. Werkgevers gaan taallessen verzorgen voor personeel.
2. Er wordt een Poolse parochie opgericht in Meterik met een wekelijkse kerkdienst.
3. Poolse mensen fungeren op basisscholen als tolk bij 10 minutengesprekken maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse informatiebeurs.
4. Een lokale discotheek organiseert een discoavond voor arbeidsmigranten.
5. Er ontstaan Poolse winkels en allerlei kleine bedrijfjes.
6. Vanuit de adviesgroep wordt een project twijfelaars opgestart. Dit project is er op gericht om Poolse arbeidsmigranten bewust te maken van de consequenties van het niet maken van de keus ik blijf hier of ik ga straks terug.
7. Er wordt jaarlijks een informatiebeurs georganiseerd door een Poolse bedrijf waar allerlei organisaties aanwezig zijn (kinderopvang, UWV, SVB, gemeenten, taalaanbieders, bureau discriminatie, woning corporaties e.d.).
8. Een grote manifestatie (20.000 bezoekers) in Horst wordt door Horster ondernemers in het teken gezet van nieuwkomers.
9. Op de officiële website van de gemeente Horst aan de Maas, wordt opgeroepen tot gezamenlijke kennismaking. ‘’Als je met elkaar wil samenwerken, moet je elkaar eerst leren kennen’. ’De Gemeente nodigt nieuwe buren uit om deel te nemen in verschillende integratie bijeenkomsten, zoals Horster Land- het grote culinaire- en culturele evenement waar Nederlanders en Polen elkaar en elkaars cultuur beter kennen.
10. Het Koempelproject in Horst aan de Maas: in dit project worden een Pool en een Nederlander aan elkaar gekoppeld om het beeld van elkaar bij te stellen.
En om de Poolse mede-inwoner wegwijs te maken in de gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray en de gelegenheid te geven te oefenen in de Nederlandse taal.
https://www.synthese.nl/nieuws/2015/3/16/gezocht-doe-maatjes-koempel-horst-ad-maasvenray/
11. Was ik de baas in Horst aan de Maas…’
Nederlanders en Polen. Iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis. Zij mogen hun wens in de wensboom ophangen, klacht aan de klaagmuur prikken, of plaats nemen op de troon en vertellen wat zij zouden doen als zij de baas waren in Horst aan de Maas. https://www.horstaandemaas.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad/Wat_doet_de_gemeenteraad/Was_ik_de_baas_van_Horst_aan_de_Maas/Poznaj

Als regio hebben ze vanaf 2011 samen opgetrokken en veel bereikt. Het project is gestopt maar iedereen zegt we gaan wel door. De aandacht mag niet verslappen. Ze zijn er nog niet. Wat ze hier geleerd hebben helpt hen verder bij de integratie van andere nieuwkomers.
Het werk is nog niet klaar en krijgt dan ook zijn vervolg. Alle bij het project betrokken organisaties geven dat nadrukkelijk aan. Ze blijven als regio de focus houden op arbeidsmigranten met een verbreding naar andere nieuwkomers. Zij willen hun niet aan de lot overlaten, zij willen hun helpen en samen met hen zijn.

Opinie en media

Aloys Bruggeman, die deelneemt aan overheidsbijeenkomsten over migratie benadrukt dat tijdens een van de overleggen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Frans Asscher is gezegd dat deze Limburgse regio een voorbeeld is van hoe dingen geregeld moeten worden. Als voorbeeld heeft de minister een informatiepunt in Meterik genoemd en de ondertekening van het partcipatie akt. In de bijlage zit de volledige toespraak van minister Asscher.
Dat bevestigt Grzegorz Czerwinka die als 16 jaar in de regio woont en die voor de lokale krant uit Horst aan de Maas heeft gezegd: “Ik vind Nederland een prachtig land om te wonen en ik ben nooit gediscrimineerd. Mijn familie en ik zijn erg gelukkig hier.’’
Media
• Volkskrant
‘’Limburg wil Polen juist niet kwijt’’
Gemeenten in Limburg zetten alles op alles om Poolse arbeiders aan zich te binden. Ze beschouwen het werven van nieuwkomers als cruciaal om hun krimpregio leefbaar te houden. Het steekt hen dat het kabinet juist kiest voor een harder beleid tegenover Oost-Europese arbeidsmigranten.
• KRO: Brandpunt
‘’De Limburgse Hoop’’
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/02-06-2015/fragmenten/de-limburgse-hoop
• Vijfeeuwen migratie
‘’De gemeente Horst is volgens hoogleraar Willems een voorbeeld voor andere krimpgebieden in Nederland. Hij hoopt dat andere gemeenten volgen en dat ze in Den Haag ook kiezen voor deze aanpak.’’
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/nieuws/integratie-polen-limburgse-horst-voorbeeld-voor-heel-nederland
• Hallo Horst aan de Maas
‘’Wij moeten praten met in plaats van praten over deze mensen’’
http://www.hallohorstaandemaas.nl/We-moeten-praten-met-in-plaats-van-praten-over-deze-mensen-20159161638

 

Foto: Kees van Rooij, burgemeester van Hoorst aan de Maas

Lees ook:

Jouw succes en leven creëer jezelf : Interview met Beata Bruggeman-Sękowska

 

http://www.pl.communications-unlimited.nl/wywiad-dla-wiadomosci-o-wyzysku-polakow-przez-agencje-pracy-w-holandii/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/pierwsze-spotkanie-kapituly-polaka-roku-2016-5-edycja/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/telewizja-publiczna-o-polonusie/

Ja, ik ben maatschappijgedreven. Interview met Barbara Borys Damięcka, Senator van de Republiek Polen

Interview met Barbara Borys Damięcka, Senator van de Republiek Polen

http://www.pl.communications-unlimited.nl/interview-with-ms-barbara-borys-damiecka-senator-of-the-republic-of-poland/

Polonus 2016: Polish Person of the Year Contest

Zuyd University about Piotr Jasiurkowski: Polonus winner

About Central and Eastern Europe Center and our work on Polish Public TV

Mijn hart is mijn sleutel in de repertoirekeuze. Interview met Marcin Wyrostek

Interview met Marcin Wyrostek

Mijn hart is niet verscheurd, het klopt hier ( Polen ) en daar ( Nederland ). Interview met Redbad Klijnstra

Interview met Redbad Klijnstra

Jouw succes en leven creëer jezelf : Interview met Beata Bruggeman-Sękowska

Jouw succes en leven creëer jezelf : Interview met Beata Bruggeman-Sękowska

We have to look at the person without a pre-programmed vision. Popolsku talks with Beata Bruggeman-Sękowska

We have to look at the person without a pre-programmed vision. Popolsku talks with Beata Bruggeman-Sękowska

My violin has become also a tool to express my feelings and emotions

Polish Toppers in Hilversum

Polish Person of the Year : 2015

Polish excellence in Hilversum

http://www.pl.communications-unlimited.nl/interview-with-beata-bruggeman-sekowska/

Interview with Redbad Klijnstra: Dutch – Polish actor

http://www.pl.communications-unlimited.nl/to-swietny-pomysl-zeby-wspierac-i-doceniac-polakow/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/wiedzialem-ze-to-sie-uda/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/polak-roku-2015-w-holandii/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/wybitni-polacy-w-holandii-2015/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/kapitula-polaka-roku-2015-obraduje-zapraszamy-do-glosowania/
http://www.pl.communications-unlimited.nl/interview-with-marcin-wyrostek-famous-polish-musician/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/interview-with-redbad-klijnstra-dutch-polish-actor/

http://www.pl.communications-unlimited.nl/polska-doskonalosc-w-hilversum/
Polish excellence in Hilversum

Polish excellence in Hilversum