Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum, Tourisme

Heerlen doet mee aan City Centre Doctor samen met steden uit Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Frankrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Tsjechië

Persbericht

 

 

Kennisprogramma Urbact: 80.000 euro voor twee jaar

 

Heerlen doet mee aan City Centre Doctor

 

 

De gemeente Heerlen is geselecteerd om mee te doen aan het Europees project City Centre Doctor, samen met tien steden uit andere landen in Europa. Het zijn allemaal middelgrote steden die moeten opereren in de schaduw van een grote stad of in stedelijke, euregionale gebieden met veel inwoners. Het gaat vooralsnog om een bedrag van maximaal 80.000 euro voor twee jaar.

 

 

De aanpak van het stadscentrum van Heerlen is interessant voor de overige steden in het programma. Met name de samenwerking met externe partners als Heerlen Mijn Stad en Streetwise is een goed voorbeeld van een aanpak waarbij uiteenlopende partijen samen aan de stad werken.

Aan de andere kant is het voor Heerlen heel inspirerend om te leren van de aanpak en ervaringen van vergelijkbare steden. Bijvoorbeeld: Wat doen zij om bezoekers langer te laten verblijven in de stad? Hoe gaan ze om met historisch erfgoed, urban culture en creatieve industrie? Welke aanpak gebruiken ze om leegstand tegen te gaan?

 

De nadruk op beleving

Alle geselecteerde steden krijgen nu een bedrag. Dat geld gebruiken ze de komende twee jaar om ervaringen uit te wisselen en te komen tot een plan voor elke stad. Alle betrokken partners, verenigd in de zogenaamde Urban Local groep, geven daarin aan hoe ze willen samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen in de stad. Daarbij ligt de nadruk vooral op beleving. Dus niet opnieuw gebouwen en voorzieningen toevoegen aan de stad, maar vooral veel aandacht voor de mensen die er verblijven of op bezoek komen. Deze plannen bieden vervolgens weer betere mogelijkheden om een beroep te doen op nieuw, Europees programmageld voor het centrum.

 

De geselecteerde landen zijn Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Frankrijk, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Tsjechië.

Leave a Reply