Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum, Limburg

Veel reacties op het artikel ”Fout lesmateriaal” van De Telegraaf

 

Er zijn veel reacties binnen gekomen op het artikel ‘’Fout lesmateriaal” gepubliceerd door de Telegraaf, grootste krant van Nederland en de openbare brief “I am shocked. I am shocked because you teach the kids in the Netherlands lies’’. De reacties kunt u onderaan het artikel vinden.

Alexia Bruggeman -10 jaar- heeft grove fouten ontdekt in een van de meest populaire schoolboeken in Nederland: De Wijzer door de Wereld, uitgegeven door Wolters-Noordhoff. Het boek is al 8 jaar op de markt.

Volgens het boek werden Polen en andere landen achter het Ijzeren Gordijn bevrijd na de Tweede Wereld Oorlog door de Sovjet-Unie. Vervolgens hebben de landen gekozen om met de Sovjet-Unie te gaan samenwerken.

Het boek noemt ook bevrijders van de Nederland en zegt geen enkel woord over het Poolse leger, geen enkele woord over Generaal Sosabowski en Generaal Maczek.

Polen hebben Breda bevrijd en gevochten ook in Gelderland, Drenthe, Overijssel, Groningen, onder andere in: Arnhem, Borger, Buinen, Hoogeveen en Meppel.

Polen ligt ook volgens het populaire schoolboek in Oost-Europa en niet in Centraal-Europa. Officiële informatie over de verdeling van Europa zegt daarover iets anders:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_en

De moeder van Alexia heeft een openbare brief geschreven ‘’I am shocked. I am shocked because you teach the kids in the Netherlands lies: (http://www.communications-unlimited.nl/i-am-shocked-i-am-shocked-because-you-teach-kids-in-the-netherlands-lies/) en de brief ging viral, niet alleen in Nederland waar ongeveer 150.000 eerste generatie Poolse mensen wonen maar ook internationaal.

Zij heeft ook de Poolse televisie, die ook een internationale zender is, binnengehaald en samen met haar dochters in de live uitzending de fouten toegelicht. (http://halopolonia.tvp.pl/27333802/13102016-nauczanie-w-holandii-beata-bruggemansekowska en hier: http://www.communications-unlimited.nl/no-to-lies-and-mistakes-in-schoolbooks/)

De Poolse Ambassade heeft een officiële brief naar de uitgeverij gestuurd om te benadrukken dat het boek een onjuist en kwetsend beeld schept van de naoorlogse situatie in Europa.

De Telegraaf, de grootste, Nederlandse krant, heeft een artikel over het foute lesmateriaal geschreven op 2 december.

De Telegraaf publiceerde ook de reactie van de uitgeverij die zegt dat het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze leeftijdsgroep ‘’versimpeling’’ en ‘’het maken van keuzes in formuleringen’’ vereist. ‘’Om die redenen hebben wij ons hier beperkt tot het noemen van de bekendste bevrijders. Daarnaast realiseren wij ons dat de termen bevrijding en samenwerking in de Oost-Europese historische context niet gelukkig gekozen zijn. Uiteraard is het op geen enkele wijze van onze bedoeling geweest met bovenstaande formuleringen  en keuzes mensen te kwetsen’’.

Het is opmerkelijk dat de uitgeverij de terminologie Oost-Europa blijft te gebruiken t.a.v. Polen en geen enkele excuus heeft aangeboden!

Link naar de Telegraaf: http://www.communications-unlimited.nl/the-biggest-dutch-newspaper-about-mistakes-in-dutch-schoolbooks-about-poland-and-other-cee-countries/

Directe link naar het artikel in de Nederlandse versie is hier beschikbaar: https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20161202/281732679100474

Bedankt voor alle fantastische reacties!

Reacties:

 

 

 • ‘’Blamage! Ik weet nog hoe het was. Polen hebben ons land bevrijd en daarna werden ze nog bezet.Wij gingen na de oorlog nog naar Polen met cadeaus om Polen te bedanken’’

 

 • ‘’Ik ben ook geshockeerd!!!! Wie controleert wat Nederlandse kinderen leren in de schoolboeken over WO2? Wie heeft Polen en wie heeft Nederland bevrijd? Schandalig!!’’

 

 • ‘’U en uw dochter hebben natuurlijk groot gelijk. Polen werd bezet en gruwelijk verminkt door de nationaalsocialisten (zes miljoen slachtoffers van wie de helft Joden). Na de nederlaag van Hitler is Polen inderdaad opnieuw bezet door de Sovjet-Unie, die bovendien veertig procent van het vooroorlogse Poolse grondgebied bezet hield. Opnieuw zijn er duizenden Polen gevangen gezet en een aantal vermoord.’’

 

dr. Herman van Rens: http://holocaustlimburg.nl/

 • ‘’Hierbij een foto voor Alexia Bruggeman nav artikel “fout lesmateriaal” , Telegraaf 2-12, blz t11. Deze tegel heeft mijn moeder (Poolse van origine)  van haar vriendin uit Breda gekregen vlak na de oorlog. Vele mensen weten hoe het werkelijk is geweest i.t.t. dat stomme boek ‘Wijzer door de wereld’. Goed dat zij en haar moeder hierover rectificatie wilden.’’

 

 • ‘’In Breda in een stadje van ons land

Staan de jongens en de mannen aan de kant

En de meisjes en de vrouwen

Gaan met Polen trouwen

Dat noemen we bevrijden Nederland’’

 

 • ‘’Lieve dames,

 

Mijn naam is Hendrik, ben 88 jaar oud en woon met mijn echtgenote geruime tijd in Friesland,nadat we daarvoor in de Zaanstreek gevestigd waren. Gezien het verblijf van mijn vader als dwangarbeider in Polen en mijn jarenlange contacten met een familie in Poznan in het kader van een hulpprogramma, heeft Polen mijn buitengewone interesse.

Mijn vader heeft tijdens zijn verblijf in Polen en zijn reis naar huis via Odessa en Marseille, een dagboek bijgehouden, waarvan ik in 2010 een boek voor de familie heb geproduceerd. Toen dit boek in 2011 onder ogen kwam van lokale historici in plaatsen in Neder-Silezië, spraken zij de wens uit te kunnen beschikken over een uitgave in de Poolse taal.

Toen ik o.a. de Leerstoel voor Nederlandse Filologie van de universiteit  in Wroclaw benaderde en die bereid had gevonden de vertaling belangeloos te verzorgen, oordeelden hoofd-docenten de inhoud zeer geschikt om in Polen als boek uit te geven. Helaas is die aanname niet juist gebleken, zodat ik besloot ten behoeve van historici en meewerkende studenten, een uitgave te produceren die uitsluitend het gedeelte van het dagboek bevat van het verblijf in Polen en niet van de verdere reis naar huis.

In de periode Februari/Maart 1945 waren het Duitse leger èn autoriteiten op de vlucht en was er nog geen sprake van enig Pools gezag. Dientengevolge stond de geschiedschrijving in dat gebied stil en waren de huidige historici zo geïnteresseerd in wat mijn vader over zijn verblijf daar had geschreven.

Het boek, het familiedocument in het Nederlands, alsmede de in het Pools vertaalde verkorte uitgave stuur ik jullie ter kennisname.

Gaarne verneem ik t.z.t. hoe jullie de confrontatie met dit stuk Poolse geschiedenis hebt ervaren.

Lieve groeten’’

 

 • ‘’Goed gedaan dames! Ga voor de waarheid.’’

 

 

 • ‘’Wat dapper en vasthoudend !! Super gedaan. Je hebt 100% gelijk,  geschiedenis een draai geven. Wij ( zeker hier in de mijnstreek ) hebben we heel veel te danken aan onze ook Poolse bevrijders. Supergoed gedaan.’’

 

 

 • ‘’Mooie tekst, goed opgekomen voor elkanders begrip en waardering en daarmee de integratie binnen Europa’’

 

 

 • ‘’Gefeliciteerd met het artikel in de Telegraaf.Hier is durf en volharding voor nodig.Dat belooft nog wat voor de toekomst. Jullie mogen terecht ongelofelijk TROTS zijn op jezelf!’’

 

 • ‘’Hoogste tijd voor een goed beknopt verhaal voor Wolters-Noordhof over wat het Poolse aandeel was bij de bevrijding van Europa. Bij de volgende druk kan het dan hersteld worden’’

 

 • ‘’Het is schokkend hoe WO2 beschreven staat in de diverse school- en leerboeken. Waarom is/wordt de rol van onze Poolse bevrijders niet beschreven. In en in triest!! Zij die gestreden hebben voor ons vaderland en onze stad, voor mij is dat Breda. Zij die zoveel jonge mannen hebben verloren. Zij die na de oorlog rechteloos en zelfs stateloos geworden zijn. Zij die de sleutel tot het breken van de Enigmacode hebben ontdekt. Het geeft mij nu méér motivatie om het werkelijke verhaal te vertellen op scholen of waar ik ook ben! Doet u dat ook met uw kinderen? De Polen mogen niet vergeten worden!’’