Limburg

Heerlen in gesprek met inwoners

Drie bijeenkomsten in maart en april

Heerlen zoekt meer samenwerking met haar inwoners. Wethouder Adriane Keulen (o.a. buurtgericht werken / burgerbetrokkenheid en publieke dienstverlening) nodigt u daarom uit om ideeën en wensen voor een beter contact met de gemeente te delen. Er zijn drie bijeenkomsten in maart en april.
Meepraten over meer invloed
Wilt u meepraten over mogelijkheden om als inwoner invloed uit te oefenen? Bij bijvoorbeeld het maken van beleid of plannen? Of bij besluiten die de gemeente neemt? Invloed bij onderwerpen die voor u en uw buurt belangrijk zijn? Of hoe de gemeente u beter van dienst kan zijn?
Kom naar een van de drie bijeenkomsten:
Dinsdag 26 maart 2019
• Locatie: Amicitia (Markt 9, 6431 LG Hoensbroek)
• Tijd: 19.30-21.30 uur
Donderdag 28 maart 2019
• Locatie: Corneliushuis (Groeët Genhei 14, 6413 GN Heerlen)
• Tijd: 19.30-21.30 uur
Woensdag 3 april 2019
• Locatie: A Gene Bek (Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen)
• Tijd: 19.30-21.30 uur
Meld u even aan als u wilt komen
Wilt u komen? Stuur dan een mail naar bgw@heerlen.nl. Noem hierin:

  • Uw naam
  • Of u op 19 maart, 26 maart of 3 april wilt komen

Photo: https://www.heerlen.nl/wethouderkeulen.html

Bron: Gemeente Heerlen

ADRIANE KEULEN