Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum

Hans van Baalen eert opnieuw Poolse bevrijders van Nederland. Bedankt!

Hans van Baalen, oud-Tweede-Kamerlid voor de VVD, huidig fractievoorzitter van de VVD in het Europees Parlement, en president van de ALDE partij, heeft persoonlijk gereageerd op onze actie tegen grove fouten in een populaire Nederlandse schoolboek De Wijzer door de Wereld ondekt in November 2016 door Pools-Nederlandse 10 jarige meisje Alexia Bruggeman.

 

 

Hans van Baalen’s reactie

 

“De Polen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland. Wij dienen onze Poolse bevrijders dankbaar te zijn en te blijven. Het geschiedenisonderwijs helpt niet bij het levend houden van de herinnering. Vaak ontbreken de Poolse heldendaden in het geheel. Dat moet veranderen. Ik hoop dat de Militaire Willemsorde voor de Poolse troepen, die aan Market Garden hebben deelgenomen, en de postume Bronzen Leeuw voor hun commandant Generaal-Majoor Stanislaw Sosabowski, mede zullen leiden tot een blijvende erkenning, ook in de geschiedenisboeken op school. Ik zal mij daarvoor blijven inzetten.”

 

 

Hans van Baalen en Frans Timmermans zetten zich in voor de waarheid

 

 Gen Sosabowski ontving postuum de hoogste Nederlandse onderscheiding: de Bronzen Leeuw dankzij twee vooraanstaande Nederlandse politici Hans van Baalen (VVD) en Frans Timmermans (PvdA) die de procedure in 2004 in het Nederlandse parlement gestart hebben.

Hans van Baalen en Frans Timmermans zijn op 13 december 2006 door de Poolse President Lech Kaczynski onderscheiden als Officier in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen voor de erkenning van de Poolse bevrijders van Nederland in de Tweede Wereldoorlog en de bevordering van het EU-lidmaatschap van Polen.

 

 

Generaal Sosabowski en zijn brigade: bevrijders van Nederland


De Bronzen Leeuw is een Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor militairen die voor de Nederlandse Staat moedig strijd geleverd hebben.

Generaal-majoor Sosabowski was oprichter en bevelhebber van de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade die in september 1944 dapper gevochten heeft aan de Slag om Arnhem en Driel bevrijdde. Helaas heeft Sosabowski ondanks zijn dappere daden de schuld van het mislukken van de Slag om Arnhem onder andere door de Britse general en veldmaarschalk  Bernard Law Montgomery gekregen. Na de Tweede Wereldoorlog kon Generaal Sosabowski niet terug naar Polen die bezet werd door de Sovjet-Unie. Hij had geen pensioen en daarom was hij gedwongen tot zijn 75e door te werken in Engeland als fabrieksarbeider. Uiteindelijk werd general Sosabowski postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw en in 2006 ontving zijn brigade de Militaire Willems-Orde.

 

Wat leren eigenlijk Nederlandse kinderen danzkij De Wijzer door de Wereld

 

Alexia Bruggeman -10 jaar- heeft grove fouten ontdekt in een van de meest populaire schoolboeken in Nederland: De Wijzer door de Wereld, uitgegeven door Wolters-Noordhoff. Het boek is al 8 jaar op de markt.

Volgens het boek werden Polen en andere landen achter het Ijzeren Gordijn bevrijd na de Tweede Wereld Oorlog door de Sovjet-Unie. Vervolgens hebben de landen gekozen om met de Sovjet-Unie te gaan samenwerken.

Het boek noemt ook bevrijders van de Nederland en zegt geen enkel woord over het Poolse leger, geen enkele woord over Generaal Sosabowski en Generaal Maczek.

Polen hebben Breda en Driel bevrijd en gevochten ook in Gelderland, Drenthe, Overijssel, Groningen, onder andere in: Arnhem, Borger, Buinen, Hoogeveen en Meppel.

Polen ligt ook volgens het populaire schoolboek in Oost-Europa en niet in Centraal-Europa. Officiële informatie over de verdeling van Europa zegt daarover iets anders: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_en

 

Openbare brief

 

De moeder van Alexia heeft een openbare brief geschreven ‘’I am shocked. I am shocked because you teach the kids in the Netherlands lies: (http://www.communications-unlimited.nl/i-am-shocked-i-am-shocked-because-you-teach-kids-in-the-netherlands-lies/) en de brief ging viral, niet alleen in Nederland waar ongeveer 150.000 eerste generatie Poolse mensen wonen maar ook internationaal.

 

Live op Poolse televisie

 Zij heeft ook de Poolse televisie, die ook een internationale zender is, binnengehaald en samen met haar dochters in de live uitzending de fouten toegelicht. (http://halopolonia.tvp.pl/27333802/13102016-nauczanie-w-holandii-beata-bruggemansekowska en hier: http://www.communications-unlimited.nl/no-to-lies-and-mistakes-in-schoolbooks/)

 

Ambassade van de Republiek Polen


De Poolse Ambassade was ook niet blij met de inhoud van De Wijzer door de Wereld. De Poolse Ambassade heeft een officiële brief naar de uitgeverij gestuurd om te benadrukken dat het boek een onjuist en kwetsend beeld schept van de naoorlogse situatie in Europa.

 

De Telegraaf en de reactie van de uitgeverij

 

De Telegraaf, de grootste, Nederlandse krant, heeft een artikel over het foute lesmateriaal geschreven op 2 december.

De Telegraaf publiceerde ook de reactie van de uitgeverij die zegt dat het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze leeftijdsgroep ‘’versimpeling’’ en ‘’het maken van keuzes in formuleringen’’ vereist. ‘’Om die redenen hebben wij ons hier beperkt tot het noemen van de bekendste bevrijders. Daarnaast realiseren wij ons dat de termen bevrijding en samenwerking in de Oost-Europese historische context niet gelukkig gekozen zijn. Uiteraard is het op geen enkele wijze van onze bedoeling geweest met bovenstaande formuleringen  en keuzes mensen te kwetsen’’.

 

Opmerkelijk

 

Het is opmerkelijk dat de uitgeverij de terminologie Oost-Europa blijft te gebruiken t.a.v. Polen en geen enkele excuus heeft aangeboden!

Link naar de Telegraaf: http://www.communications-unlimited.nl/the-biggest-dutch-newspaper-about-mistakes-in-dutch-schoolbooks-about-poland-and-other-cee-countries/

Directe link naar het artikel in de Nederlandse versie is hier beschikbaar: https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20161202/281732679100474

Er kwamen vele reacties op onze actie. Dank u voor uw inzet! Alle reacties zijn beschikbaar hier: https://nl.communications-unlimited.nl/veel-reacties-op-het-artikel-fout-lesmateriaal-van-de-telegraaf/

 

 

Terug op Hans van Baalen’s reactie

 

Het is een fijn gevoel dat  zo’n vooraanstaande politicus als Hans van Baalen blijft Poolse bevrijders eeren en blijft zich inzetten voor de waarheid. Hij weet dat kinderen recht op school hebben om waarheid te leren. Waarheid niet alleen over Polen maar ook over de geschiedenis van Europa en geschiedenis van Nederland die zo sterk met Polen verbonden is. Bedankt!

 

tekst: Beata Bruggeman-Sękowska

Foto: http://www.hansvanbaalen.eu/

 

Lees ook:

http://www.driel-polen.nl/nl/eerherstel/