Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum, Tourisme

Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015)

Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015)

Op 16 en 17 april 2015 is Nederland gastheer van de Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015). De GCCS2015 gaat over de uitdagingen en kansen die verdergaande digitalisering nu en in de toekomst biedt. De conferentie is in Den Haag.

Doel van de GCCS2015 is de internationale samenwerking op internetgebied verder te verbeteren. Ook spreken de deelnemers over normen voor verantwoord gebruik van internet. Daarmee willen zij de rol die het internet kan spelen bij het vergroten van welvaart en welzijn versterken.

Enkele onderwerpen die op de conferentie aan de orde komen:

  • Online veiligheid

    Steeds meer mensen en organisaties zijn actief op internet. Het is belangrijk dat zij dit veilig kunnen doen. Daarvoor moet duidelijk zijn wie voor welk aspect van die veiligheid verantwoordelijk is. De GCCS2015 besteedt ook aandacht aan de aanpak van cybercrime.

  • Vrijheid en privacy op internet

    Mensen krijgen steeds meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Maar overheden en bedrijven kunnen veel nieuwe communicatiemiddelen ook gebruiken om mensen in de gaten te houden. Op de GCCS2015 praten deelnemers over de rollen van de verschillende betrokkenen bij privacybescherming. Ook bedreigingen voor de online vrijheid en privacy van personen komen aan bod.

  • Economische groei door informatietechnologie

    Het internet heeft grote invloed op de manier waarop bedrijven ondernemen. Het kan nieuwe kansen bieden. Maar ook traditionele manieren van zakendoen bedreigen. De GCCS2015 kijkt naar belemmeringen voor digitale innovatie bij bedrijven. En naar de digitale vaardigheden die werknemers nodig hebben om de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen op de werkvloer  optimaal te gebruiken.

De GCCS2015 is een vervolg op conferenties in Londen (2011), Boedapest (2012) en Seoul (2013). Naast regeringen nemen ook internationale organisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de conferentie deel. De conferentie wordt georganiseerd door 4 ministeries: Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken en Defensie.

 

Bron: Persbericht, Nederlandse ambassade in Vilnius, Litouwen

Leave a Reply