(Beëdigde) vertalingen

Wet beëdigde tolken en vertalers

Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

In het register staan gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigd vertaler te werken. Alleen tolken en vertalers die in het Rbtv staan én beëdigd zijn, mogen gewaarmerkte vertalingen maken of werkzaamheden als beëdigde tolk uitvoeren.

Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Tolken en vertalers die niet aan die eisen kunnen voldoen, omdat er voor de taal waarmee zij werken geen opleidingen en toetsen beschikbaar zijn, kunnen worden opgenomen op de zogenaamde Uitwijklijst. Bureau Wbtv is, als uitvoerder van de Wbtv, beheerder van het register en de Uitwijklijst.

 

Bron en meer informatie:

http://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers/register-en-uitwijklijst

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022704/geldigheidsdatum_08-09-2015

 

Leave a Reply