Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum

Super initiatief van de Poolse Ambassade: Poolse sporen in Nederland

Super initiatief van de Poolse Ambassade: Poolse sporen in Nederland

De Poolse Ambassade in den Haag gaat een kaart maken met plaatsen in Nederland die iets te maken hebben met Polen! We nodigen u uit om, samen met de Poolse ambassade in Den Haag, deel te nemen aan dit project.
U bent van harte uitgenodigd om te participeren aan dit project, wiens doel het is om Poolse sporen in Nederland terug te vinden en te registreren. Wij vragen u om informatie te verzamelen over gedenktekens, graven, monumenten, sculpturen en gebouwen door de Poolse kunstenaars en architecten, of andere objecten of plaatsen die op enigerlei wijze betrekking hebben op Polen. Dit kunnen objecten zijn die u al kende of die zich in de nabijheid van uw woning bevinden of objecten die u bij toeval bent tegen gekomen. De informatie dient te bestaan uit een goede omschrijving van het object en met uiteraard ook een aantal foto’s.

De auteurs van de meest interessante omschrijvingen zullen door de Poolse ambassade onderscheiden worden met een geschenk en hun werk zal op de website van de ambassade worden vermeld, met naam en toenaam van de auteur. Bovendien zullen de meest interessante beschrijvingen en foto’s in een brochure worden opgenomen die aan het eind van het project zal worden gepubliceerd.

U kunt de informatie en foto’s, conform het onderstaande tabel, nog tot eind oktober van dit jaar opsturen naar: natalia.zweekhorst@msz.gov.pl. Wij verzoeken u hierbij om de naam van degene die de foto’s heeft gemaakt en zijn of haar toestemming om de foto’s te laten gebruiken voor publicatie door de Poolse ambassade in Den Haag.

Naam van het object

Plaats met het exacte adres / provincie

Beschrijving van het object (waaronder het volledige opschrift op het object en de oprichtingsdatum, indien bekend)

Auteur foto’s:
Voornaam en naam
Woonadres
E-mail
Telefoonnummer

Aantal foto’s

Beschrijving van de foto’s

Eventuele overige opmerkingen

Ik geef hierbij toestemming aan de Poolse ambassade in Den Haag om mijn foto’s, die ik heb opgestuurd in het kader van het project om Poolse sporen in Nederland terug te vinden, te gebruiken en om ze te publiceren.

Naam en achternaam: Datum:

Bron, foto en meer informatie: Poolse Ambassade in den Haag : http://haga.msz.gov.pl/nl/nieuws/poolse_sporen_in_nederland_1

Leave a Reply