Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum

Voor de eerste keer een Poolse rechter gekozen voor het Internationaal Strafhof

Voor de eerste keer een Poolse rechter gekozen voor het Internationaal Strafhof 

Prof. Hofmański is de eerste Poolse rechter die gekozen is voor het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC/CPI). Hij werd gekozen in New York en behoudt zijn functie vanaf 2015 tot 2024.

Als langdurig lid en vanaf 2013 voorzitter van de Wetgevende Commissie inzake het Strafrecht, heeft hij op essentieel niveau bijgedragen aan de ontwikkeling van de Poolse strafrechtelijke procedure. De prominente geleerde met een gestage carrière  van  35 jaar is verheugd over het vertrouwen en de hoogachting vanuit de universitaire gemeenschap en bekleedt ook de leerstoel van het Strafprocesrecht op de Jagiellonische Universiteit (Krakau). Prof. Hofmański  is verder de auteur van meer dan tweehonderd wetenschappelijke artikelen, betreffende de verschillende aspecten van zowel het materiële strafrecht als het strafprocesrecht, alsook redacteur en co-auteur van de veelgeprezen Toelichting bij het Wetboek van Strafvordering en uitgever van de fundamentele werken over Het systeem van het srafprocesrecht in Polen.

De missie van het Internationaal Strafhof, dat opgericht is in 2002 in Den Haag, is om het Internationaal Recht te laten oordelen over de meest ernstige misdrijven.

 

Foto:  Poolse Ambassade in Nederland

Bron: Poolse Ambassade in Nederland, het Internationaal Strafhof in Den Haag, Communications-Unlimited

 

Leave a Reply