Centraal en Oost-Europa Centrum, Internationale Journalistiek en PR centrum

Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda. Dank aan de Polen

De “Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda” heeft de eer u uit te nodigen op zondag 30 oktober 2016 de plechtigheden bij
te wonen ter nagedachtenis aan de Poolse militairen, die 72 jaar geleden gesneuveld zijn bij de bevrijding.
Programma
10.45u: Herdenking Pools Militair Ereveld Ginneken,
Vogelenzanglaan Breda (parkeren Schoolakkerplein).
12.30u: Herdenking Pools Militair Ereveld Ettensebaan, Breda.
U wordt verzocht 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.Aansluitend een samenkomst voor genodigden in Prinsentuin
Tuinzigtlaan 10 Breda
Aanmelding voor bloemenhulde Ginneken en/of Ettensebaan
info@herdenkingbevrijdingbreda.nl

Dank aan de Polen

Bron en foto: Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda