Internationale Journalistiek en PR centrum, Limburg

Nieuw archeologisch onderzoek naar geschiedenis Heerlen

De gemeente Heerlen doet op 14, 15 en 16 mei nieuw archeologisch onderzoek. De graafwerkzaamheden vinden plaats op het Raadhuisplein. Door het graven van proefsleuven kunnen archeologen bepalen of er Romeinse resten onder het Raadhuisplein te vinden zijn.  

Op 9 mei wordt het plein afgezet met hekwerken en de bestrating gedeeltelijk verwijderd. Gedurende de drie dagen kunnen geïnteresseerden de werkzaamheden ter plekke volgen. Daarnaast is er op donderdag 17 mei van 18-20 uur en op zaterdag 19 mei van 10-14 uur een Open Dag op het Raadshuisplein. Tevens houdt de gemeente iedereen op de hoogte van de eventuele vondsten via de sociale media.

 

Aanleiding graven Raadshuisplein

Met het opnieuw graven naar Romeinse resten wil Heerlen de wetenschappelijke kennis over haar Romeins verleden vergroten. Om zo het verhaal van Heerlen, de stad op het kruispunt van twee belangrijke Romeinse wegen, nog completer te maken. Bij een eerder onderzoek in 1931 zijn onder het Raadhuisplein Romeinse muurresten aangetroffen. Archeologisch vooronderzoek heeft onlangs aangetoond dat het Raadhuisplein na de bouw van het Raadhuis in de jaren veertig, ongeroerd is gebleven. Ook zijn er andere structuren in beeld gebracht die mogelijk verwijzen naar Romeinse gebouwen.

 

Zichtbaar maken Romeins verleden

De eventuele vondsten dienen als inspiratie voor de toekomstig in te richten verbinding tussen het Romeins Kwartier en het kernwinkelgebied. Dat past binnen de plannen van de gemeente Heerlen en IBA Parkstad om het verhaal over Romeins Heerlen meer zichtbaar én beleefbaar te maken. Zowel in musea als op straat. Wethouder erfgoed Jordy Clemens: “Heerlen wil nog meer inzicht krijgen in haar ontstaansgeschiedenis. Daarom gaan we letterlijk graven naar ons verleden. Het worden drie spannende dagen.”

 

Open Dagen: ook leuk voor kinderen!

Iedereen die meer wil weten over archeologie en de vondsten is welkom tijdens de Open Dagen. De archeologen nemen de bezoekers mee de Romeinse geschiedenis in. De Open dagen zijn gepland op donderdag 17 mei van 18-20 uur en op zaterdag 19 mei van 10-14 uur.  Op zaterdag 19 mei is het voor kinderen extra leuk: ze kunnen in de huid kruipen van een archeoloog en mogen zelf onderzoek doen.

 

Romeins Kwartier

De proefsleuven maken deel uit van de ontwikkeling van het Romeins Kwartier in Heerlen. Hierbij wordt archeologisch onderzoek gedaan naar het badhuis en de omgeving van het badhuis, een nieuw Romeins museum gerealiseerd en de Romeinse geschiedenis zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte. Daarnaast heeft het Provinciaal Archeologisch Depot een nieuwe huisvesting aan het Raadhuisplein gevonden.

Bron: Persbericht gemeente Heerlen