Internationale Journalistiek en PR centrum, Limburg

Heerlens onderwijsproject geselecteerd als innoverend ‘beste idee’

Landelijke subsidie voor uitwerking en onderzoek naar effecten

Een Heerlense pilot binnen de voor- en vroegschoolse educatie is geselecteerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsvernieuwing (NRO) als innoverend praktijkproject. Heerlen is een van de vijf geselecteerde steden. Daarmee wordt de pilot in de komende drie jaar verder uitgewerkt en onderzocht door de Universiteit van Nijmegen. Met de pilot investeert gemeente Heerlen extra in het wegwerken van achterstanden onder peuters en kleuters.

 

De pilot ging in het schooljaar 2016/2017 van start binnen de Heerlense voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente Heerlen betaalt de pilot en werkt samen met Peuterspeelzaalwerk Heerlen en onderwijsstichtingen INNOVO en MOVARE. Binnen de pilot hebben leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters van beide stichtingen elkaar in de klas geobserveerd en aan intervisie gedaan. Daarbij richtte men zich op verbetering van het onderwijs aan peuters en kleuters met taal- en ontwikkelingsachterstanden.

 

Heerlen bevindt zich als geselecteerde gemeente naast Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Den Haag. Het NRO stelt voor drie jaar subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de resultaten. In die tijd doet een onafhankelijk team van wetenschappers onderzoek naar de werking van de vijf geselecteerde innovatieve praktijkprojecten.

 

Jordy Clemens wethouder Integraal Jeugdbeleid, Onderwijs, Cultureel Erfgoed en Duurzaamheid: “Heerlen mag trots zijn op deze nominatie. Ik zie het ook als erkenning voor onze extra inzet en aandacht voor jonge kinderen. Peuters en kleuters met een taalachterstand zijn kwetsbaar, lopen ook in andere vakken achter en belanden vaak aan de zijlijn. Wij willen juist dat kinderen zoveel mogelijk blijven meedoen met de anderen en hun mogelijkheden en kansen zo goed mogelijk benutten.”

 

Bron: Persbericht: Gemeente Heerlen