Taal- en vertaalcentrum

Beëdigde tolken en vertalers

Beëdigde tolken en vertalers

Wist u dat de wetregeling omtrent beëdigde tolken en vertalers is veranderd. Alleen tolken en vertalers die ingeschreven staan in het “Register beëdigde tolken en vertalers (RBtv) ” mogen het beroep uitoefenen.

Bureau Btv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden betreffende kwaliteit en integriteit.

Communications-Unlimited werkt samen met de vertalers en tolken die ingeschreven  in het” Register beëdigde tolken en vertalers (RBtv) ” staan.

Leave a Reply