Limburg

Ruim 700 mensen van uitkering naar werk in 2020 in Heerlen

Ondanks de coronacrisis vonden afgelopen jaar 719 mensen met een bijstandsuitkering een baan. Daarvan gingen bijna 400 mensen fulltime aan de slag en de rest parttime. 17 procent van hen vond werk in de sector zorg en welzijn. Via Stichting Werk voor Heerlen stroomden 153 personen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt uit naar regulier werk.

Uiteraard zijn de gevolgen van de coronacrisis terug te zien in de omvang van het bijstandsbestand. Dat groeide van 4252 naar 4327. Ook is de uitstroom naar werk lager dan de 865 mensen in 2019. Deels komt dat doordat er minder vacatures waren. Maar ook deels doordat door de beperkende maatregelen trajecten stil lagen of in tempo afnamen. En ook de digitale werkwijze werkt niet voor alle kandidaten even goed. Zo is een goed gesprek, een bezoek bij een werkgever of het samen invullen van een vragenlijst via digitale begeleiding vaak lastiger. Wethouder Martin de Beer is desondanks heel tevreden. “Ik ben blij om te zien dat we ondanks alle beperkingen meer dan 700 mensen naar werk hebben kunnen begeleiden. Wij blijven ons sterk inzetten om meer banen naar Heerlen te halen en mensen aan het werk te helpen. Mensen die een uitkering aanvragen worden binnenkort automatisch doorgeleid naar het Werkgeversservicepunt. Daardoor kunnen we mensen naar verwachting nog sneller aan een baan helpen.”