Internationale Journalistiek en PR centrum, Limburg

Heerlen: Extra subsidies bovenop lokale regelingen

Voor de duur van één jaar kunnen inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers van de gemeente Heerlen gebruik maken van de online dienstverlening van Vindsubsidies.nl. Dit is een uitgebreide database voor niet gemeentelijke subsidies, fiscale regelingen en fondsen.

 

Bezoekers van het loket kunnen gratis via een link op de gemeentesite zoeken naar deze regionale, provinciale, landelijke en Europese subsidies door te filteren op thema’s activiteiten, investeringen en het gewenste subsidiebedrag. Na het invullen van de zoekopdracht verschijnt een scherm met relevante subsidiemogelijkheden. Daar staat niet alleen de belangrijkste informatie over de gevonden regelingen, maar ook gegevens die nodig zijn om zelf een aanvraag in te dienen. Er is een apart ‘loket’ voor ondernemers en een ‘loket’ voor inwoners, verenigingen en stichtingen.

 

Enorme hulp

Stichting Schurenberger Park is heel blij met de database van vindsubsidies. Volgens Hans Ermers van de stichting Schurenberger Park is het soms een enorme zoektocht om geld te vinden voor de uitvoering van plannen die in de wijk bedacht worden. “We hebben dit wiel zelf moeten uitvinden. De database zal het zoeken naar donateurs veel makkelijker maken en dat is voor een vrijwilligersorganisatie als de onze enorm belangrijk!”

 

 

Voortuitgang verdient een kans

Wethouder Martin de Beer is in zijn nopjes met de uitbreiding van het gemeentelijk subsidieloket. “Subsidies en kredieten kunnen innovaties mogelijk maken. Ze helpen bedrijven, verenigingen en stichtingen vooruit. Deze vooruitgang verdient een kans. Als blijkt dat deze aanpak succes heeft, gaan we deze voorziening permanent opnemen in ons subsidieloket.”

 

Deze niet gemeentelijke subsidies en fondsen zijn te vinden via www.heerlen.nl/subsidieloket.

Bron: Persbericht Gemeente Heerlen