Limburg

Asscher kartrekker Heerlen-Noord

Lodewijk Asscher komt als kartrekker helpen bij de opstart van de stedelijke vernieuwing Heerlen-Noord. Met TwijnstraGudde zal Asscher in opdracht van de gemeente Heerlen en samen met partners helpen tot een uitvoeringsplan te komen. Het college ziet in Asscher een onafhankelijke en aansprekende kartrekker.

Rijksprogramma

Heerlen-Noord is een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden in Nederland. Deze 16 gebieden zijn de meest kwetsbare gebieden in Nederland waarin de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat en waarin het Rijk extra in wil gaan investeren.

Structurele verandering

Met de steun van het Rijk en samen met maatschappelijke partners en inwoners wil Heerlen de komende 25 jaar de achterstanden aanpakken en echte veranderingen realiseren voor de toekomst van de jeugd. Daarom volgens gemeente moeten er plannen komen op het gebied van gezond-sociaal-veilig, onderwijs-werk en wonen-ruimte.

Brede alliantie

Asscher en TwijnstraGudde hebben de opdracht gekregen om de stevige partnerorganisatie verder vorm te geven en samen met hen een voorstel te maken voor het uitvoeringsplan.

Burgemeester Roel Wever: “In de persoon van Lodewijk Asscher die deze opdracht gaat uitvoeren zien we een bestuurlijk zwaargewicht, boegbeeld en verbinder die als onafhankelijke kartrekker partijen bij elkaar kan brengen. We leggen hiermee een stevige basis voor de aanpak van Heerlen-Noord”.